Stichting De Biezen wil, door middel van financiële steun aan projecten in het sociaal-cultureel veld, het peuterspeelzaalwerk en agogisch veld een bijdrage leveren aan de samenleving.

Stichting De Biezen stelt financiële middelen beschikbaar uitsluitend voor aanvragen voor projecten ter bevordering van het welzijn van de inwoners in de gemeente Heusden. Meer in het bijzonder richt Stichting De Biezen zich op het financieren van plustaken in het sociaal-cultureel veld, het peuterspeelzaalwerk en het agogische werkveld voor zover deze taken uitstijgen boven de wettelijke plicht van de gemeente Heusden.

Stichting De Biezen streeft ernaar dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Onlangs gehonoreerde projecten